Vi hjelper deg å kalkulere driftsbygningen
Vi hjelper deg å kalkulere driftsbygningen

Vi hjelper deg å kalkulere driftsbygningen

Hvis du skal investere i driftsbygninger eller andre produksjonsanlegg med tilknytning til matproduksjon, kan du få økonomisk støtte fra Innovasjon Norge. Forutsetningen er at du har et lønnsomt prosjekt, og at du kan presentere en priskalkyle som underlag for byggingen. Kompass Bygg AS hjelper deg gjerne med det siste.

– Vi kan ikke så mye om selve ordningen, men vi hjelper deg gjerne å lage en kalkyle på byggeprosjektet. Denne må du uansett legge ved søknaden, så det er bare å ta kontakt, sier daglig leder Erik Holtet hos Kompass Bygg AS.

Inntil to millioner

Innovasjon Norge opplyser at de kan gi tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter opp til 35 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Øvre grense for tilskudd er to millioner kroner for hvert prosjekt.

«Vi prioriterer prosjekter som gir økt matproduksjon der det er markedspotensial, prosjekter som bidrar til økt dyrevelferd og prosjekter med energi- og klimaeffektive løsninger, som for eksempel bruk av bioenergi og tre som byggematerialer», sier Innovasjon Norge.

potetlager
Nylig oppført potetlager av Kompass Bygg.

Husk å søke før årsskiftet

I 2020 har Kompass Bygg AS ført opp et stort potetlager på Gjesåsen, og kalkulert to andre driftsbygninger i området.

– Det gjelder å være tidlig ute. Hvis du har planer om å oppføre et driftsbygg til neste år, og ønsker å søke om støtte fra Innovasjon Norge, må du sende inn søknaden før årsskiftet, sier Holtet, som forteller at du kan få mer informasjon om støtteordningen og søkeprosessen hos Landbrukskontoret i Våler og Åsnes.

Du kan også lese mer om støtteordningen fra Innovasjon Norge ved å klikke her.

Del dette innlegget

Har du spørsmål ?
Ta kontakt med oss om du går med byggeplaner.
Vi hjelper deg gjennom hele prosessen, fra byggesøknad til ferdig bygg.